جستجوگر پیشرفته سایتدانلود رایگان فایل های روانشناسی دکتر فرهنگ هلاکویی

دانلود رایگان فایل های روانشناسی دکتر فرهنگ هلاکویی

جهت دانلود رایگان آثار دکتر فرهنگ هلاکویی با کیفیت۲۴ kbps به لینکهای زیر مراجعه کنید

پسورد فایل ها :  saarbuk.blogfa.com

 

(۱پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان - فلسفه و اهداف -شامل ۱۶ پوشه - ۱۲۷ مگابایت )

 لینک 4shared

(۲پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان - تولد تا ۳ سالگی -  ( شامل ۱۶ پوشه - ۱۲۶ مگابایت )

 لینک 4shared

(۳پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان - ۳ تا ۷ سالگی - ( شامل ۱۶ پوشه - ۱۳۰ مگابایت )

 لینک 4shared

(۴پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان - ۷ تا ۱۳ سالگی - شامل ۸ پوشه - ۸۰ مگابایت )

 لینک 4shared

(۵پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان - ۱۳ تا ۱۹ سالگی شامل ۸ پوشه - ۷۵ مگابایت )

لینک 4shared

(۶سمینار انسان و عشق - ( شامل ۱ پوشه و ۱۴ فایل - ۱۴۴مگابایت )

 لینک 4shared

توضیحات:

۱عشق در یک نگاه یا یک نگاه به عشق ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) ۲- اسطرلاب اسرار خدا : عشق در ادب کلاسیک فارسی ( دکتر احمد کریمی حکاک )۳- عشق در کلام مولانا ( دکتر محمد استعلامی ) ۵- عروس خوشه های اقاقی : فروغ فرخزاد و عشق ( دکتر فرزانه میلانی ) ۶- سیر عشق در جهان از عرش تا فرش ( دکتر رضا کلانتری نژاد ) ۷- چرا و چگونه عاشق شویم؟ (دکتر جیکوب احدوت ) ۸- در مغز عاشق چه میگذرد؟ ( دکتر مریم بیگی ) ۹- در بدن عاشق چه میگذرد؟ ( دکتر امیر آذرنیور ) ۱۰- شراب عشق و هستی در جام ژن ( دکتر گیتی نوذری ) ۱۱- در ضمیر و ذهن عاشق چه میگذرد؟ ( دکتر فرهنگ هلاکویی )۱۲- چگونه میتوان هم عشق را داشت و هم کاشت؟ ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) ۱۳- میزگرد ۱ ۱۴- میزگرد ۲

 

(۷سمینار ازدواج و خانواده شامل ۱ پوشه و ۱۱ فایل - ۱۱۳ مگابایت )

 لینک 4shared

توضیحات:

۱سیر تاریخی نهاد خانواده از منظر روانکاوی ( دکتر حورا یاوری ) ۲- عشق و محبت در ازدواج و خانواده ( دکترفرهنگ هلاکویی ) ۳شباهتها و تفاوتهای زن و مرد ( دکتر محمدرضا حجت ) ۴- خانواده ایرانی در مهاجرت دگرگونی و استمرار ( دکتر ویدا ناصحی ) ۵- خانواده تک سرپرست ( دکتر دانش فروغی ) ۶- آمادگی برای ازدواج و انتخاب همسر ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) ۷- گویایی، خاموشی و گفتگو ( دکتر حورا یاوری ) ۸- عوامل موثر سازگاری و ناسازگاری در زندگی زناشوئی زناشویی ( دکتر هما محمودی و دکتر محمدرضا حجت ) ۹- عوامل موثر سازگاری و ناسازگاری در زندگی زناشوئی زناشویی ( دکتر هما محمودی و دکتر محمدرضا حجت ) ۱۰- جدایی و طلاق ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) ۱۱- میزگرد

 

(۸سمینار آزادی شامل ۱۴ پوشه - ۱۴۸ مگابایت )

لینک 4shared

توضیحات:

۱افتتاح کنفرانس ۲-نگاهی به موضوع آزادی (دکتر فرهنگ هلاکوئی) ۳- تاریخ آزادی (مهندس بهرام مشیری) ۴- چرا توقف کنم ؟ چرا ؟ زن و آزادی تحرک (دکتر فرزانه میلانی) ۵- آزادی از دیدگاه اقتصاد (دکتر علیرضا اکبری) ۶- آزادی در عصر جدید (دکتر عباس میلانی) ۷- آزادی تخیل (دکتر مهستی افشار) ۸- آرمان آزادی در ادبیات فارسی (دکتر احمد کریمی حکاک) ۹- آزادی از دیدگاه روانی و اجتماعی، قسمت اول (دکتر فرهنگ هلاکوئی) ۱۰- آزادی از دیدگاه روانی و اجتماعی، قسمت دوم (دکتر فرهنگ هلاکوئی) ۱۱- میزگرد با شرکت سخنرانان، قسمت اول ۱۲- میزگرد با شرکت سخنرانان، قسمت دوم

13- The concept of Freedom: A Comparative Perspective_Dr. Ahmad Karimi Hakkak
14- Rethinking the concept of Freedom In Iranian History_Dr. Abbas Milani

 

(۹سمینار علم و شبه علم (شامل ۱ پوشه و ۸ فایل - ۷۰  مگابایت )

 لینک 4shared

۱۰ ) سمینارهای

الف - تیپهای شخصیتی - ( شامل ۱۶ پوشه - ۱۲۷ مگابایت )

 لینک 4shared

توضیحات:

۱-نگاهی به موضوع شخصیت (  ) ۲-تشکیل شخصیت ۳-رشد شخصیت ۴-تیپ مهرطلب ۱ ۵-تیپ مهرطلب ۲ ۶-تیپ مهرطلب ۳ ۷-تیپ برتری طلب ۱ ۸-تیپ برتری طلب ۲ ۹-تیپ عزلت طلب ۱۰-شخصیت سالم ۱ ۱۱-شخصیت سالم ۲ ۱۲-شخصیت سالم ۳ ۱۳-شخصیت سالم ۴ ۱۴-شخصیت سالم ۵

 

ب - اختلالات شخصیتی یا شخصیت ناسالم - ( شامل ۱ پوشه و ۱۴ فایل - ۱۲۰ مگابایت )

 ��:epan style="f_get="_blank">لینک 4shared

توضیحات:

۱-نگاهی ناسالو۲-تشکیل ناسالمم<�ویan>۳-رشد شخسالم&nb�و<&nbsت<�spanan>۴-تیپ مهسالم&nb��ت&�جا؅&�عیan>۳-تیپ مهسالم&nb��وع۶-شخصیت وسواسی مجبور ۷-شخصیت هیجان نمایشی ۱ ۸-شخصیت هیجان نمایشی ۲ ۹-شخصیت خودشیفته ۱ ۱۰-شخصیت خودشیفته ۲ ۱۱-شخصیت شکاک ۱ ۱۲-شخصیت شکاک۲ ۱۳-شخصیت ناپایدار ۱ ۱۴-شخصیت ناپایدار ۲

 

(۱۱سمینار خوشبختی شامل ۱ پوشه و ۱۴ فایل - ۱۱۳ مگابایت )

 لینک 4shared

توضیحات:

1- نگاهی به موضوع خوشبختی ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) 2- یک نگاه به خوشبختی ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) 3- سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی ( دکتر هما محمودی ) 4- کوکب هدایت: از زیبایی تا خوشبختی ( دکتر احمد کریمی حکاک ) 5- عشق و خوشبختی ( دکتر حورا یاوری ) 6- شهرت، محبوبیت و خوشبختی ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) 7- موفقیت و خوشبختی ( دکتر فرشته امین ) 8- راه مقصود: معرفت، شناخت و خوشبختی ( دکتر احمد کریمی حکاک ) 9- قدرت و رهبری و خوشبختی ( دکتر فرزین مجیدی ) 10- ثروت وخوشبختی ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) 11- دانش و بینش و خوشبختی ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) 12- ازدواج و خانواده و خوشبختی ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) 13- صفات و ویژگی‌های افراد خوشبخت (١) ( دکتر فرهنگ هلاکویی ) 14- صفات و ویژگی‌های افراد خوشبختی (٢) ( دکتر فرهنگ هلاکویی )

 

(۱۲افسردگی شامل ۸ پوشه و ۳۲ فایل - ۸۴ مگابایت )

 لینک 4shared

(۱۳خشم و عصبانیت شامل ۸ پوشه و ۳۲ فایل - ۸۵ مگابایت )

لینک کمکی (تست شده)

 لینک 4shared

(۱۴ترس، اضطراب و وحشت شامل ۸ پوشه و ۳۲ فایل - ۸۰ مگابایت )

لینک 4shared

(۱۵سمینار "اگر جوان بودم..." - (شامل ۱ پوشه و ۴ فایل - ۳۳ مگابایت)

لینک 4shared

(۱۶سمینار پنجاه باید و نباید در زندگی زناشویی - (شامل ۱ پوشه و ۴ فایل - ۳۲ مگابایت )

 لینک 4shared

(۱۷موفقیت - (شامل ۱ پوشه و ۴ فایل - ۳۸ مگابایت)

لینک 4shared

(۱۸استرس - (شامل ۱ پوشه و ۴ فایل)

 لینک 4shared

۱۹ خانواده تک سرپرست (با تشکر از آقای کیخسرو)

لینک 4shared

(۲۰سمینار چرا ازدواج، چرا طلاق (با تشکر از آقای سیامک)

 لینک 4shared

(۲۱سمینار ما و فرزندان (با تشکر از آقای eros )

قسمت اول (تصویری)

قسمت دوم (تصویری)

قسمت سوم (تصویری)

قسمت چهارم (تصویری)

قسمت پنجم (تصویری)

قسمت ششم (تصویری)

قسمت هفتم (تصویری)

قسمت هشتم (تصویری)

 قسمت نهم (تصویری)

قسمت دهم (تصویری)

قسمت یازدهم (تصویری)

قسمت دوازدهم (تصویری)

قسمت سیزدهم (تصویری)

قسمت چهاردهم (تصویری)

 

۲۰ آرشیو برنامه رازها و نیازها (24 kbps)


آئین بهتر زیستن

الفبای سلامت روان به روایت دکتر مجد

به کوشش دکتر علیرضا ناصری

 

(۱ازدواج - ( شامل ۸ پوشه و هر پوشه شامل ۲ فایل - ۱۳۰ مگابایت )

 لینک 4shared

گام اول: -چگونه بدانیم که از سلامت روان برخوردار هستیم یا خیر؟ -ازدواج، آری یا خیر؟ با چه کسی و چه وقت؟ - آیا ازدواج با عشق پایدار است؟ -عشق و عاشقی تا چه سنی نرمال است؟ -شرایط ملاقات دختران و پسران -آیا بدون عشق میتوان با کسی زندگی کرد؟ -ازدواج و ثروت/ ازدواجهای فامیلی/ انتخاب در دانشگاه -آیا به دنبال فردی مشابه خود هستید یا متضاد؟ -بی توجهی به همسر -آداب ورود و خروج از منزل -آیا زنان باید شاغل باشند یا خیر؟ -نپذیرفتن جنس مخالف -ازدواج با غیر ایرانی -عوامل تعیین کننده در خانواده های دختر و پسر ( فرهنگ/ اقتصاد/ مذهب/ زبان/ آداب و رسوم/ لذت های زندگی/ ارتباطات اجتماعی/ ...) -نقش تحصیلات در انتخاب فرد مورد نظر -مخالفت خانواده با فرد انتخابی

گام دوم: -انتخاب -شناخت خود -آیا من برای او مناسب هستم؟ -چطور خودمان را بشناسیم بعد کسی را انتخاب کنیم؟ -مسئولیت پذیری قبل از ازدواج یا پس از ازدواج؟ -از گذر زندگی فعالانه بگذریم -پختگی چیست و چگونه ایجاد میشود؟ -در چه سنی خود را میشناسیم؟ -یا مادرت یا من... -شوهران مامانی -زنان بابایی -هیچ کس وظیفه ندارد و نمیتواند خلا عاطفی ما را پر کند -چه کنیم تا همسرانمان را خوشحال نگه داریم؟ -آیا ایراد و انتقاد در تصحیح ما نقش دارد؟ -ازدواج بدون رابطه قبلی یا ازدواج با رابطه قبلی؟ -مقدمات انتخاب: تجربه، قبول مسئولیت، رابطه، کار -«من» در رابطه با دیگران چگونه ام؟ -چه کسانی اصلا نباید ازدواج کنند؟

گام سوم: -انتخاب/ شناخت طرف مقابل -انتخاب با نگاه اول، مردود یا قبول؟ -چگونه میتوان به فرد ثابت کرد که او را دوست داریم؟ -خواستن (بیولوژیک و سایکولوژیک) یعنی چه و در چه سنی؟ -در اولین جلسه آشنایی به یکدیگر چه بگوییم؟ -تاثیر صدا و محتویات کلام در رابطه -چگونه باهم صحبت کنیم؟ -شناخت در سفر، عصبانیت، حین غذا خوردن و ... -تحقیق در گذشته فرد یا فضولی؟ - چه کادویی بخریم؟ کی کادو بدهیم؟ -برای نگهداری یک مرد چکار کنیم؟ -برای نگهداری یک زن چکار کنیم؟ -موقع جدا شدن چگونه رفتار کنیم؟ -مراتب همگونی در زندگی مشترک ( خانواده، ظاهر، سن، هوش، شخصیت، احساس، عاطفه و ارتباط جنسی ) -آیا میتوان به مردان، زیاد ابراز احساسات کرد؟ -مراحل رفع ایرادات - زمان دقیق مشاوره ازدواج

گام چهارم-عوامل موثر در انتخاب -General appearance -نگاه/ زیبایی/ مهربانی/ رفتار عمومی/ تناسب در چهره و رفتار/ سرعت در کلام و رفتار/ شوخ طبعی -چه بگوییم تا جذاب باشد؟ -راز سکوت ( سکوت سرشار از ناگفته هاست ) -چگونه بخندیم؟ -آداب غذا خوردن، راه رفتن، نشستن و... -رفتارهای صدادار -شخصیتهای درون گرا و برون گرا -چگونه شخصیتهای وسواسی، سوء ظنی، هیستریونیک و ضداجتماعی را بشناسیم؟ -زنان ضد مرد، مردان ضد زن -ازدواج با کدام تیپ شخصیتی اشتباه است؟ -رابطه شخصیت و هنر -چه گروه هایی از مردم کتک میزنند؟ -چگونه افراد بزهکار را بشناسیم؟

گام پنجم: -از چه سنی باید روابط را شروع کرد؟ -اعضای خانواده چقدر در ازدواج مهمند؟ -فرهنگ خانواده ها/ فرهنگ اقتصادی خانواده ها/ احساس خانواده ها/ معاشرت خانواده ها/ ازدواج قبیله ای -رابطه پنهانی -رابطه همزمان با چند نفر -چه وقت رابطه خود با فرد مورد نظر را برای خانواده آشکار کنیم؟ -بیان عشق -آیا افراد منزوی میتوانند ازدواج کنند؟ -ازدواج با فرزندان طلاق -ازدواج در کهنسالی -ازدواج، مشکلات جسمی و بیماریهای سخت -عوامل کاهش دهنده میل جنسی -احساس اولیه ما -احساس ترحم -مرز غیرت و سوء ظن -نشانه های افراد سوء ظنی -مقدمات خواستگاری

گام ششم: -خواستگاری ( آرامش/ چه بپوشیم؟/ چه رنگی؟/ چه گلی؟/ چه رنگی؟/ چه ساعتی؟/ چند ساعت؟ ) -خوش آمدگویی -چه بگوییم؟ -چگونه پذیرایی کنیم؟ -جواب مثبت یا منفی را چگونه بدهیم؟ -آیا مهریه لازم است؟ -میزان مهریه -جهیزیه -مراسم نامزدی، رسمی یا خصوصی؟ -تعداد مهمانان مراسم نامزدی -در دوران نامزدی کجا یکدیگر را ملاقات کنیم؟ --در دوران نامزدی چقدر ارتباط مجاز است؟ -در دوران نامزدی چقدر احساس به طرف مقابل طبیعی است؟ -چگونه بفهمیم علاقه ما به فرد مقابل طبیعیاست یا خیر؟ -طول دوران نامزدی چقدر باشد؟ -ازدواج و فقر عاطفی -ازدواج و فقر جنسی

گام هفتم-چگونه از زندگی زناشویی لذت ببریم؟ -موسسات همسریابی -پیشگیری از صدمات روحی و جسمی ناشی از روابط پایان یافته -مشاوره ازدواج -مراسم عقد: محل عقد، سفره عقد، آرایش، مدعوین، هدیه عقد، شام -در محضر عقد کنیم یا در منزل؟ -فاصله عقد و عروسی چقدر باشد؟ -خرید عروسی: حلقه، لباس،...، با چه کسانی؟ -مراسم عروسی: کجا؟/ چه تعداد مهمان؟/ رفتار طی مراسم/ شام -چند ساعت در روز همسر خود را ببینیم؟ -تقسیم سلیقه ها در منزل -در ابتدای زندگی مشترک چه چیزهایی را نباید گفت؟ -نقش اقتصاد در زندگی مشترک -رابطه با اطرافیان خود و همسر -چگونگی رابطه و صحبت با همسر -حفظ ارتباط با دوستان قدیم -توجه به سلامتی جسم -نقش ارتباط جنسی نرمال در زندگی زناشویی موفق

گام هشتم-بر� lang�ر�G�ره عقدG�ر�گی مشترک -رار -راد ��قدر ب�ن� وقت ر�ن� چه کسانی؟ -مرر کنزل؟ -�ناش� منف؟ -اع�چه کسانی؟ -�تارصحدگو�یم؟ -جوخقدG�ر�ی مشزه؟ -چگو�سانی؟ -�ب، م��اش�ودقدG�ر�ی مش -�ب�مت�توشگی -چگٯعقار ه م� گف-وینقدیم؟�ف-� lang�ر�G��ٌ درونم ا�و٪�دگی مشترک چه �م ت�؟ -چگو�ا ب�٪�یس است؈اج با � تعر -ش�یی � -چگو سابو�سا٧ را �؟ -میزمات خو�� تعر -ش�ی، �an>

-

style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SFir="RTL">بر۲an> style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lan>)p;برٱنقداسیم؟�گی؟ٌ �p; style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lan>- (p;برٴل ک�p; style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SFir="RTL">بر۱ron style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA" dir="RTL">برp;بر۱۳ron style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA" dir="RTL">برp; style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lan>p;g>p; style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lan>برقه �ی 4ron style="fontcolor: #258cf3; -aligdecoratioighnonean>sharedan>

-بر٨طه با �فی -� صحتخاب

 

(۳ناکامی و شکست - ( شامل ۱ فایل - ۱۳ مگابایت )

 لینک 4shared

-شکست در کار -شکست در تحصیل -شکست در روابط دوستانه و عاشقانه -شکست در زندگی زناشویی -طلاق

 

(۴ازدواج مجدد - ( شامل ۱ فایل - ۱۶ مگابایت )

 لینک 4shared

-ویژگی های ازدواج مجدد -ازدواج دوم زنان -ازدواج دوم مردان -ازدواج مجدد با وجود فرزند -ازدواج، چه کسانی با چه کسانی؟

 

۵ ) روانشناسی رشد (کیفیت مناسبی نداره)

لینک 4shared (قسمت اول)  (شامل ۱ پوشه و ۲۳ فایل - ۱۰۰ مگابایت)

لینک 4shared (قسمت دوم) (شامل ۱ پوشه و ۲۲ فایل - ۱۰۴ مگابایت)

 

(۶افسردگی - ( شامل ۲ فایل - ۲۶ مگابایت )

 لینک 4shared

-کلیات و تعریف -علائم، تشخیص و درمان افسردگی -رابطه افسردگی و بیمایهای جسمی -افسردگی، اختلالات شغلی و اختلافات زناشوئی -نحوه ارتباط با افراد افسرده

 

(۷وسواس - ( شامل ۲ فایل - ۲۱ مگابایت )

 لینک 4shared

-تعریف و انواع وسواس -علائم شایع اختلالات وسواسی -درمان وسواس -کودکان وسواسی -ازدواج افراد وسواسی

 

(۸دوست داشتن و عشق ورزیدن - ( شامل ۲ فایل - ۲۵ مگابایت ) (با تشکر از آقای رضا)

 لینک 4shared

-نشانه های دوست داشتن -علائم عشق ورزیدن -آیا باید با عشق زندگی کنیم؟ -تداوم یک رابطه با دوست داشتن -چگونه دیگران به ما علاقمند میشوند؟

 

پسورد فایل ها :  saarbuk.blogfa.com

منبع :   saarbuk.blogfa.com

 

 

*شما می توانید با پرداخت 30 هزار تومان کل فایل های صوتی بالا و مجموعه ای از برنامه های راز ها و نیاز ها را در قالب DVD درب منزل تحویل بگیرید

 

تعداد بازديد : 39561
بخش نظرات
 1. در تاريخ 1395/11/11 ساعت 13:15
  ماری گفت :

  علت این که نمیتونم فایل افسردگی را دانلود کنم چیه؟

 1. در تاريخ 1395/5/9 ساعت 16:15
  مهدی گفت :

  سلام،رمز فایل چیه؟

  پاسخ : سلام
  saarbuk.blogfa.com

 1. در تاريخ 1395/4/23 ساعت 0:03
  مهاجر گفت :

  با سلام
  از تولد تا سه سالگی نمیتونم دانلود کنم لطف میکنیدبررسی کنید.

  پاسخ : با سلام
  مشکلی نداره

 1. در تاريخ 1395/4/22 ساعت 23:40
  saeid گفت :

  با سپساس فراوان.
  لینک دانلود این یکی هم خرابه:

  اختلالات شخصیتی یا شخصیت ناسالم - ( شامل ۱ پوشه و ۱۴ فایل - ۱۲۰ مگابایت )

  ��:epan style="f_get="_blank">لینک 4shared

  پاسخ : متاسفانه بله
  اما خودم دارمشون
  میتونید خریداری کنین

 1. در تاريخ 1395/4/12 ساعت 12:07
  imi گفت :

  با سلام

  دانلود از طریق 4shared برای فایل ها مشکل دارد. لطفا لینک کمکی هم قرار دهید.

  با تشکر از شما

  پاسخ : با سلام
  ممنون از نظر
  متاسفانه وقتش نیست
  افراد میتونن خریداری کنن

 1. در تاريخ 1395/4/8 ساعت 18:25
  Mobina گفت :

  سلام رمز عبور برای باز کردن فایل ها چیه؟؟؟

  پاسخ : saarbuk.blogfa.com

 1. در تاريخ 1395/3/9 ساعت 23:07
  فرزاد گفت :

  اقا ای فایل خشم و عصبانیت مشکل داره ممنون میشم درستش کنید

  پاسخ : از لینک کمکی دانلود کنین

 1. در تاريخ 1394/12/23 ساعت 2:59
  Faeze گفت :

  چرا نمیتونم سمینار خشم و عصبانیت رو دانلود کنم ؟!
  بعضی فایل ها نوشته دکتر مجد چرا؟

  پاسخ : با سلام
  بعضیاشون دکتر مجد هستش
  با تشکر

 1. در تاريخ 1394/12/5 ساعت 14:43
  احمد گفت :

  سلام
  فایل "خشم و عصبانیت" مشکل داره

  پاسخ : با سلام
  تو لینک جدید آپلود شد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی