جستجوگر پیشرفته سایتمحدودیت وارد کردن عدد در تکست باکس

گاهی اوقات نیاز است که ورود اطلاعات را به Textbox محدود به عدد کنیم و از ورود اطلاعاتی به غیر از عدد جلوگیری کنیم.دو روش را آموزش میدهم.

این کدها را در رویداد KeyPress مربوط به Textbox وارد کنید.

 

 

روش اول:   

 

 

 int isNumber=0  ;

e.Handled=!int.Tryparse  ;

(e.Keychar.ToString(), out isNumber) ;

 

روش دوم: 

 

 if  

('e.KeyChar <= '9' && e.KeyChar >= '0) 

;e.Handled = false  

else   

 ;e.Handled = trueتعداد بازديد : 23692